Nivel primar
Școala Româno Finlandeză

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Păstrând curricula aprobată la nivel național, elevii și copiii din Școala Româno-Finlandeză vor dobândi toate competențele și abilitățile potrivite pentru vârsta lor, în timp ce prin influența modelului finlandez vor putea dezvolta comportamente sociale care reies din expunerea la un mediu diversificat și internațional.
De asemenea, la nivelul fiecărui copil, vom viza dezvoltarea maximală, prin planul individualizat de educație care se realizează în fiecare an, împreună cu profesorul de la clasă.

CRITERII GENERALE PENTRU ADMITERE

 • Elevii care au fraţi la Şcoala Gimnazială Româno–Finlandeză vor avea prioritate la înscrierea pentru nivelul preşcolar, primar sau gimnazial.
 • În cazul elevilor cu CES (Cerințe Educaționale Speciale), la Şcoala Gimnazială Româno–Finlandeză se va convoca Comisia pluridisciplinară de admitere a şcolii, care va întocmi un raport de evaluare. Este admis un singur elev cu CES pe clasă. Nedeclararea problemelor medicale atrage după sine pierderea locului în orice moment al anului școlar. Școala Gimnazială Româno-Finlandeză își rezervă dreptul de a cere o evaluare de specialitate la C.M.B.R.A.E.
 • În cazul în care elevul nu îndeplinește unul din criteriile de mai sus, înscrierea se va face în ordinea programării celor două zile de asistență la clasă, în limita locurilor disponibile.

PROCEDURĂ DE ÎNSCRIERE

 • Programarea unei vizite a campusului şcolar împreună cu responsabilul de înscriere – programările se fac fie telefonic - 0728 117 142, fie pe e-mail, la adresa - inscrieri@scoalafinlandeza.ro.
 • Vizitarea campusului școlar și întâlnirea cu responsabilul de înscrieri privind prezentarea ofertei educaționale.
 • Completarea de către părinți a chestionarului „Porți Deschise”. Rolul acestuia este de a ne ajuta să înțelegem mai bine care sunt așteptările părinților legate de școală și educația copilului. De asemenea, completând chestionarul, elevul intră pe o listă de așteptare în cazul în care nu există locuri disponibile la clasa în care dorește înscrierea.
 • Asistența pentru 2 zile consecutive la cursurile școlii în ultima săptămână a fiecărei luni, care vor fi programate* împreună cu responsabilul de înscrieri. În cadrul acestor 2 zile** elevii vor fi testați la disciplinele Limba și literatura română, Matematică și, în plus, la Limba Engleză (pentru clasele V-VIII). Programul de participare este 8:00-14:00.
 • Pentru a fi declarați admiși, elevii trebuie să obțină minim 70 de puncte la testări. În cazul în care cererile sunt mai multe decât locurile disponibile, elevii vor fi admiși ținându-se cont de ordinea punctajelor. Dacă apar situații în care punctajele sunt egale, elevii vor fi departajați prin rezolvarea unui item suplimentar la fiecare disciplină în parte.
 • Elevii de clasa I NU dau testare. Aceștia sunt declarați admiși în ordinea efectuării zilelor de asistență. Fiecare clasă poate primi un singur elev pe zi în asistență.
 • Comunicarea în termen de 10 zile lucrătoare a deciziei privind admiterea/respingerea copilului.
 • Completarea formularului de înscriere și achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 euro (care este nerambursabilă și nu se scade din taxa școlară anuală).
   
* Programarea celor două zile de asistență se va face doar dacă există locuri disponibile la nivelul școlar dorit.
* * Taxa pentru cele două zile de asistență este de 100 lei/zi, și poate fi achitată la contabilitate sau în contul Școlii Gimnaziale Româno-Finlandeze. 
CONT IBAN: RO33PIRB4211774347001000

CURRICULUM ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR

Curricula claselor I- IV, a Școlii Gimanziale Româno-Finlandeze acoperă următoarele cicluri curriculare:
• ciclul achiziţiilor fundamentale;
• ciclul de dezvoltare.
Ciclul achiziţiilor fundamentale (clasele pregătitoare, a I-a și a II-a) are ca obiective majore acomodarea la cerinţele sistemului şcolar şi alfabetizarea inițială.
Acest ciclu curricular vizează:
• asimilarea elementelor de bază ale principalelor limbaje convenţionale (scris, citit, calcul aritmetic);
• stimularea copilului în vederea perceperii, cunoaşterii şi stăpânirii mediului apropiat;
• stimularea potenţialului creativ al copilului, a intuiţiei şi a imaginaţiei;
• formarea motivării pentru învăţare, înţeleasă ca o activitate socială.
Ciclul de dezvoltare (clasele a III-a și a IV-a) are ca obiectiv major formarea capacităţiilor de bază necesare pentru continuarea studiilor.
Ciclul de dezvoltare vizează:
• dezvoltarea achiziţiilor lingvistice şi încurajarea folosirii limbii române, a limbii materne şi a limbilor străine pentru exprimarea în situaţii variate de comunicare;
• dezvoltarea unei gândiri structurate şi a competenţei de a aplica în practică rezolvarea de probleme;
• familiarizarea cu o abordare pluridisciplinară a domeniilor cunoaşterii;
• constituirea unui set de valori consonante cu o societate democratică şi pluralism;
• încurajarea talentului, a experienţei şi a expresiei în diferite forme de artă;
• formarea responsabilităţii pentru propria dezvoltare şi sănătate.
La Școala Româno-Finlandeză activităţile se desfăşoară conform programei educaţionale naţionale și sunt completate de programul propriu bazat pe principii finlandeze, care vizează descoperirea şi dezvoltarea potenţialului fiecărui copil, integrarea în programe de învăţare accelerate, susţinerea creativităţii şi afirmarea personalităţii fiecărui copil prin:
 1. Cluburi și opționale
 2. Programe educative
 3. Formarea cadrelor didactice
 4. Implicarea părinților
Program Scoala primara Romano Finlandeza

PROGRAM


08:00-13:00
 Program de școală (4 h curriculum, 1 h club)
13:00-14:00 Pauza de prânz
14:00-16:00 Pregătirea temelor (After-school)
16:00-18:00 Activități opționale de recreație
Taxe educationale

TAXE EDUCAȚIONALE

TAXĂ program scurt: 1600 lei/lună

 • Pachetul educațional pentru programul 08:00-14:00 cuprinde cursurile conform curriculei pentru ciclul primar, cluburile de dezvoltare, masa de prânz și gustarea.
 • Activitățile opționale și extracurriculare nu sunt incluse în taxa educațională fixă, opțiunile stabilindu-se la nivel individual.
TAXĂ program prelungit: 2200 lei/lună
 • Pachetul educațional pentru programul 08:00-18:00 cuprinde cursurile conform curriculei pentru ciclul primar, cluburile de dezvoltare, masa de prânz și gustarea.
 • Activitățile opționale și extracurriculare nu sunt incluse în taxa educațională fixă, opțiunile stabilindu-se la nivel individual.

CLUBURI DE DEZVOLTARE*

Character First (Mai întâi caracterul)
Programul „Character First” vine în întâmpinarea și prevenirea problemelor deviolență verbală și fizică, lipsa de respect față de profesori și colegi, întârzierile,incapacitatea de a reține, rezultatele slabe la învățătură. Ne dorim ca printr-unefort constant al profesorilor și părinților să le creionăm copiilor trăsături de caracter,care să îi ajute pe ei să devină oamenii de bază ai societății de mâine. Prinpredarea disciplinei „Character First”, scopul nostru este să determinăm disparițiacomportamentelor imorale, a egocentrismului, a lipsei de respect și să asigurămapariția interesului pentru colaborare și pentru respectarea intereselor celorlalți.
*Oferta curriculară cuprinde, pe lângă disciplinele din programă, ore de club cu profesori specializați.
* Aceste OPȚIONALE se desfășoară în intervalul 16:00-18:00 și se achită separat de taxa școlară.

OPȚIONALE EXTRACURRICULARE*

Atelierul de modelat emoții
Acest atelier îşi propune dezvoltarea emoţională, personală şi socială a copiilor prin metode creative, art-terapeutice adaptate nivelului de vârstă. Grupul este format din 6-8 copii, întâlnirile vor fi săptămânale, iar la finalul lunii părinţii vor primi un raport individual de progres al copilului.

Întrebări frecvente primar

Care este structura anului școlar?

Grădinița Româno-Finlandeză funcționează după aceeași structură a anului școlar ca cea elaborată de Ministerul Educației. În perioada vacanței destinate învățământului preșcolar și primar, precum și a vacanței inter-semestriale, grădinița va avea program normal, doar că în această perioadă se vor desfășura exclusiv activități recreative și de consolidare, sub supravegherea profesorului de after-school. Pe perioada celorlalte vacanțe, grădinița va fi închisă.

Image

Cum ne contactați

Str. Răsăritului 59, Sector 6, Bucureşti Cod 061203

 • dummy+021- 777.07.95

 • dummy+021- 777.07.95

 • dummy contact@scoalafinlandeza.ro

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

© Copyright 2019. Design & Development by ITEYE DESIGN.

Search