Procesul de admitere

CRITERII GENERALE PENTRU ADMITERE

  • Colegiul Româno-Finlandez admite copii cu vârsta cuprinsă între 2 și 15 ani (nivel preșcolar, nivel primar, nivel gimnazial, nivel liceal). Primim copii cu cerințe educaționale speciale (CES), cu condiția ca resursele materiale și umane ale școlii să corespundă nevoilor acestora. Totodată, ne rezervăm dreptul de a ne alege elevii;
  • Una din valorile Colegiului Româno-Finlandez este implicarea părinților în viața școlară deoarece considerăm că doar prin colaborare și comunicare putem ajunge la rezultate bune ale elevilor, atât din punct de vedere cognitiv, cât și emoțional, social și comportamental;
  • De aceea vrem să ne asigurăm că școala noastră este cea mai potrivită așteptărilor dvs și, de asemenea, vrem să ne asigurăm că atât copiii, cât și părinții care se alătură comunității noastre se vor intergra și vor îmbrățișa viziunea educațională a Colegiului Româno-Finlandez.
Telefon înscrieri:
072.811.71.42
Procedura inscriere prescolar

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE

1
Programarea unei vizite a campusului școlar împreună cu responsabilul de înscriere – programările se fac fie telefonic – 0728117142, fie pe e-mail, la adresa inscrieri@scoalafinlandeza.ro.
2
Vizitarea campusului școlar și întâlnirea cu responsabilul de înscrieri privind prezentarea ofertei educaționale. Liceul Româno-Finlandez solicită ca la vizită să participe atât părinții, cât și copiii. În timpul vizitei părinții vor completa chestionarul „Porți deschise”. Rolul acestuia este de a ne ajuta să înțelegem mai bine care sunt așteptările părinților legate de școală și educația copilului. De asemenea, completând chestionarul, elevul intră pe o listă de așteptare pentru înscrierea în clasa pregătitoare.
3
Pentru înscrierea în clasa pregătitoare au prioritate copiii din grupele mari de la Grădinița Româno-Finlandeză și frații elevilor deja înscriși la Școala Româno-Finlandeză.
4
În funcție de numărul de locuri rămase disponibile, elevii din lista de așteptare vor participa, împreună cu părinții, la un interviu de admitere. Acest interviu are rolul de ne asigura că atât părinții, cât și elevii care se alătură comunității noastre se vor integra și vor îmbrățișa viziunea educațională a Liceului Româno-Finlandez.
5
Comunicarea în termen de 10 zile lucrătoare a deciziei privind admiterea/respingerea copilului.
6
Completarea formularului de înscriere și achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 euro (care este nerambursabilă și nu se scade din taxa școlară anuală).

NOTĂ – în cazul în care există suspiciuni de cerințe educaționale speciale (CES), Liceul Româno-Finlandez își rezervă dreptul de a solicita părinților evaluare complexă și orientare școlară (emisă de CMBRAE).

 În cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale, care au ceritificat de orientare școlară, decizia de admitere va fi luată ținând cont de următoarele:

  • Locurile disponibile (este admis un singur elev cu CES/clasă);
  • Evaluarea gradului de suport educațional special ce trebuie acordat copilului;
  • Existența personalului calificat de însoțire și sprijin educațional.
Image

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE NIVEL RPIMAR ȘI GIMNAZIAL

Image
1
În funcție de numărul de locuri rămase disponibile, elevii din lista de așteptare vor participa, împreună cu părinții, la un interviu de admitere. Acest interviu are rolul de ne asigura că atât părinții, cât și elevii care se alătură comunității noastre se vor integra și vor îmbrățișa viziunea educațională a Liceului Româno-Finlandez.
2
Vizitarea campusului școlar și întâlnirea cu responsabilul de înscrieri privind prezentarea ofertei educaționale. Liceul Româno-Finlandez solicită ca la vizită să participe atât părinții, cât și copiii. În timpul vizitei părinții vor completa chestionarul „Porți deschise”. Rolul acestuia este de a ne ajuta să înțelegem mai bine care sunt așteptările părinților legate de școală și educația copilului. De asemenea, completând chestionarul, elevul intră pe o listă de așteptare în cazul în care nu există locuri disponibile la clasa în care dorește înscrierea.
3
În cazul în care există locuri disponibile, elevul va asista două zile consecutive la cursurile școlii noastre care vor fi programate împreună cu responsabilul de înscrieri. În cadrul acestor două zile* elevii vor fi testați la disciplinele Limba și Literatura Română, Matematică și, în plus, la Limba Engleză (pentru clasele V-VIII). Programul de participare este 8:00-13:00/14:00).
4
Pentru a continua procesul de admitere elevii trebuie să obțină minim 70 de puncte la testări. În cazul în care cererile sunt mai multe decât locurile disponibile, elevii vor fi admiși ținându-se cont de ordinea punctajelor. Dacă apar situații în care punctajele sunt egale, elevii vor fi departajați prin rezolvarea unui item suplimentar la fiecare disciplină în parte. De asemenea, în urma celor două zile de asistență, Liceul Româno-Finlandez va lua în considerare și feedback-ul oferit de cadrul didactic cu privire la nivelul de integrare în grup al elevului, participarea la sarcinile școlare, interesul pentru activitățile de grup și individuale, precum și cooperarea cu cadrele didactice și personalul școlii.
5
Ultimul pas al procedurii de înscriere constă într-un interviu al elevului, împreună cu părinții și un reprezentant din conducerea școlii. Acest interviu are rolul de ne asigura că atât părinții, cât și elevii care se alătură comunității noastre se vor integra și vor îmbrățișa viziunea educațională a Liceului Româno-Finlandez.
6
Elevii de clasa pregătitoare și clasa I NU dau testare. Aceștia vor fi declarați admiși în funcție de participarea la cele două zile de asistență și, de asemenea, al interviului menționat mai sus.
7
Decizia privind admiterea/respingerea copilului se va comunica în termen de 10 zile lucrătoare.
8
În urma unui răspuns pozitiv în privința admiterii, părinții vor completa formularul de înscriere și vor achita taxa de înscriere în valoare de 100 euro (care este nerambursabilă și nu se scade din taxa școlară anuală).

*Taxa pentru cele două zile de asistență este de 100 lei/zi.

NOTĂ – în cazul în care există suspiciuni de cerințe educaționale speciale (CES), Colegiul Româno-Finlandez își rezervă dreptul de a solicita părinților evaluare complexă și orientare școlară (emisă de CMBRAE).

 În cazul elevilor cu cerințe educaționale speciale, care au ceritificat de orientare școlară, decizia de admitere va fi luată ținând cont de următoarele:

  • Locurile disponibile (este admis un singur elev cu CES/clasă);
  • Evaluarea gradului de suport educațional special ce trebuie acordat copilului;
  • Existența personalului calificat de însoțire și sprijin educațional.

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE NIVEL LICEAL

Image
1

ANALIZĂ DOSAR

Documente necesare: - cererea de înscriere; - cartea de identitate (dacă este cazul și certificatul de naștere, în copie legalizată; - adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a; - foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale); - fișa medicală; - scrisoare de intenție; - scrisoare de recomandare profesor anterior.
2

INTERVIU CU FAMILIA

3

AFIȘAREA LISTELOR CELOR DECLARAȚI ADMIȘI

*elevii absolvenți ai Școlii Gimnaziale Româno-Finlandeză, promoția 2019 beneficiază de prioritate la înscriere.

Cum ne contactați

Str. Răsăritului 59, Sector 6, Bucureşti Cod 061203

Pentru înscrieri:

Grădiniță

  • dummy +40 76 829 56 94


Școală și Liceu

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

© Copyright 2021. Design & Development by ITEYE DESIGN.

Search