Procesul de admitere

CRITERII GENERALE PENTRU ADMITERE

 • Elevii care au fraţi la Şcoala Gimnazială Româno–Finlandeză vor avea prioritate la înscrierea pentru nivelul preşcolar, primar sau gimnazial.
 • În cazul elevilor cu CES (Cerințe Educaționale Speciale), la Şcoala Gimnazială Româno–Finlandeză se va convoca Comisia pluridisciplinară de admitere a şcolii, care va întocmi un raport de evaluare. Este admis un singur elev cu CES pe clasă. Nedeclararea problemelor medicale atrage după sine pierderea locului în orice moment al anului școlar. Școala Gimnazială Româno-Finlandeză își rezervă dreptul de a cere o evaluare de specialitate la C.M.B.R.A.E.
 • În cazul în care elevul nu îndeplinește unul din criteriile de mai sus, înscrierea se va face în ordinea programării celor două zile de asistență la clasă, în limita locurilor disponibile.

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE NIVEL PREȘCOLAR

Pasul 1
Programarea unei vizite la grădiniță.

Pasul 2
a) În cazul în care sunt locuri disponibile veți completa în cadrul vizitei sau ulterior acesteia o Fișă de înscriere și veți achita la departamentul de Contabilitate taxa de înscriere în valoare de 100 Euro.
b) Dacă la momentul vizitei dumneavoastră nu sunt locuri disponibile, veți completa un Chestionar de Porti Deschise ce vă asigură trecerea pe o listă de așteptare. În momentul în care se eliberează un loc, veți fi contactați telefonic.

Pasul 3
Dacă sunteți deciși să vă înscrieți copilul la Grădinița Româno-Finlandeză, după parcurgerea pașilor 1 și 2, veți completa Contractul educațional (odată cu intrarea copilului în grădiniță) și veți realiza dosarul copilului ce va cuprinde următoarele documente:
 • Copie certificat naștere;
 • Copii după cărțile de identitate ale părinților;
 • Aviz epidemiologic pentru intrare în colectivitate.
Pasul 4
Interviul inițial cu educatoarea grupei. Educatoarea grupei vă va contacta telefonic sau pe email în vederea întâlnirii pentru cunoașterea reciprocă și stabilirea obiectivelor pentru anul școlar în curs.
Procedura inscriere prescolar
Image
Image

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE NIVEL PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

 • Programarea unei vizite a campusului şcolar împreună cu responsabilul de înscriere – programările se fac fie telefonic - 0728 117 142, fie pe e-mail, la adresa - inscrieri@scoalafinlandeza.ro.
 • Vizitarea campusului școlar și întâlnirea cu responsabilul de înscrieri privind prezentarea ofertei educaționale.
 • Completarea de către părinți a chestionarului „Porți Deschise”. Rolul acestuia este de a ne ajuta să înțelegem mai bine care sunt așteptările părinților legate de școală și educația copilului. De asemenea, completând chestionarul, elevul intră pe o listă de așteptare în cazul în care nu există locuri disponibile la clasa în care dorește înscrierea.
 • Asistența pentru 2 zile consecutive la cursurile școlii în ultima săptămână a fiecărei luni, care vor fi programate* împreună cu responsabilul de înscrieri. În cadrul acestor 2 zile** elevii vor fi testați la disciplinele Limba și literatura română, Matematică și, în plus, la Limba Engleză (pentru clasele V-VIII). Programul de participare este 8:00-14:00.
 • Pentru a fi declarați admiși, elevii trebuie să obțină minim 70 de puncte la testări. În cazul în care cererile sunt mai multe decât locurile disponibile, elevii vor fi admiși ținându-se cont de ordinea punctajelor. Dacă apar situații în care punctajele sunt egale, elevii vor fi departajați prin rezolvarea unui item suplimentar la fiecare disciplină în parte.
 • Elevii de clasa I NU dau testare. Aceștia sunt declarați admiși în ordinea efectuării zilelor de asistență. Fiecare clasă poate primi un singur elev pe zi în asistență.
 • Comunicarea în termen de 10 zile lucrătoare a deciziei privind admiterea/respingerea copilului.
 • Completarea formularului de înscriere și achitarea taxei de înscriere în valoare de 100 euro (care este nerambursabilă și nu se scade din taxa școlară anuală).
   
* Programarea celor două zile de asistență se va face doar dacă există locuri disponibile la nivelul școlar dorit.
* * Taxa pentru cele două zile de asistență este de 100 lei/zi, și poate fi achitată la contabilitate sau în contul Școlii Gimnaziale Româno-Finlandeze. 
CONT IBAN: RO33PIRB4211774347001000

PROCEDURĂ ÎNSCRIERE NIVEL LICEAL

1. ANALIZĂ DOSAR
          Documente necesare:
               - cererea de înscriere;
               - cartea de identitate (dacă este cazul și certificatul de naștere, în copie legalizată;
               - adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a;
               - foaia matricolă pentru clasele a V-a – a VIII-a (cu calculul mediei generale);
               - fișa medicală;
               - scrisoare de intenție;
               - scrisoare de recomandare profesor anterior.

2. INTERVIU CU FAMILIA
3. AFIȘAREA LISTELOR CELOR DECLARAȚI ADMIȘI.

*elevii absolvenți ai Școlii Gimnaziale Româno-Finlandeză, promoția 2019 beneficiază de prioritate la înscriere.
Image

Cum ne contactați

Str. Răsăritului 59, Sector 6, Bucureşti Cod 061203

 • dummy+021- 777.07.95

 • dummy+021- 777.07.95

 • dummy contact@scoalafinlandeza.ro

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

© Copyright 2019. Design & Development by ITEYE DESIGN.

Search